APPRAISAL FORM OF FACULTY
Appraisal Form of Faculty
Sl No. Name Designation Department Qualification Experience UID No. Photo
01. Dr. Srinibash Subudhi Chairman Management NA NA NA NA
02. Mr. Bhaibhav Subudhi Director Academic NA NA NA NA
03. Dr. Srinibash Subudhi Principal Academic NA NA NA NA
Faculty (Technical Staff)
Sl No. Name Designation Department Qualification Experience UID No. Photo
01. Dr. Srinibash Subudhi Chairman Management NA NA NA NA
02. Mr. Bhaibhav Subudhi Director Academic NA NA NA NA
03. Dr. Srinibash Subudhi Principal Academic NA NA NA NA
×